De Lakeland Foundation steunt:

 1. Bijzondere projecten op sociaal-cultureel terrein, die zich rechtstreeks op een maatschappelijk nuttig doel richten;

 2. Projecten die zijn opgezet door initiatiefnemers die bij voorkeur een sterke binding hebben met de regio Het Gooi en omstreken;

 3. Kleinschalige en eenmalig af te ronden projecten, opgezet met minimale organisatiekosten;

 4. Projecten met belangeloze inzet van vrijwilligers en veel zelfwerkzaamheid
  genieten de voorkeur;

 5. Alleen voorgenomen projecten. Projecten die al in uitvoering zijn genomen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.


Bedragen

 1. Lakeland Foundation ondersteunt een project met
  niet meer dan vijfduizend euro (€ 5.000), vaak
  minder, afhankelijk van de projectkosten en de
  mate waarin ook financiering uit andere bronnen is
  te verkrijgen;

 2. Aanvragen die beogen exploitatiekosten van de
  initiatiefnemende organisatie te dekken, komen
  niet in aanmerking;

 3. Voorwaarde bij toekenning is dat binnen drie
  maanden na realisering over het project per mail
  wordt gerapporteerd aan het bestuur van de stichting.


info@lakelandfoundation.nl


Vogelopvang Midden-Nederland, Naarden (2021)