1. Aanvragen kunnen alleen per mail ingediend worden bij het secretariaat van de Lakeland Foundation.

  2. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier elders op deze pagina.

  3. Aanvragen moeten een duidelijke project-beschrijving bevatten en compact van omvang zijn.

  4. In de aanvraag is altijd een begroting en dekkingsplan van het project opgenomen.

  5. Het bestuur besluit tweemaal per jaar over toekenning van geldelijke steun aan projecten. Dit gebeurt in de maanden januari en juni.

  6. Aanvragen moeten worden ingeleverd bij het secretariaat uiterlijk op 15 december (voor besluitvorming in januari) dan wel op 20 mei (voor besluitvorming in juni).

  7. Na de betreffende bestuursbijeenkomst ontvangt u zo snel mogelijk bericht over al dan niet toekenning van uw aanvraag.

Het Spookbos - Eemnes

Memorytafel autistische kinderen (2016)