De stichting

Lakeland Foundation is een particulier fonds, dat door middel van financiële bijdragen kleinschalige

projecten met een

maatschappelijk nut in de regio Gooi en Omstreken, wil helpen realiseren.